Served w. soup or salad

 • Tofu or Vegetable Teriyaki

  • $12.95
 • Chicken Teriyaki

  • $16.95
 • Beef Teriyaki

  • $18.95
 • White Fish Teriyaki

  • $18.95
 • Salmon Teriyaki

  • $19.95
 • Shrimp Teriyaki

  • $19.95
 • Seafood Teriyaki

  • $25.95
 • Combo Teriyaki

  • $25.95

  Any two kinds, choice of: chicken, beef, salmon or shrimp

 • Lobster Tail Teriyaki

  • $36.95